Publicaties

Publicaties

Het THI heeft tot doel het ontwikkelen en het uitwisselen van kennis in relatie tot (vastgoed) taxaties. Elke publicatie is geschreven door één of meerdere experts en vervolgens via een zogenaamde “peer-group” van minimaal 10 taxateurs gevalideerd. Zo borgt het THI dat elke publicatie grondig is geverifieerd en een breed gedragen opinie bevat.

Kwartaalbericht THI Indexaties 2022-04

Kwartaalbericht THI Indexaties 2022-03

Kwartaalbericht THI Indexaties 2022-02

Kwartaalbericht THI Indexaties 2022-01

Artikel Plausibiliteit

Recente publicaties